ELPH - Easy Life Program for Harmony

Een programma voor een licht en harmonieus leven, in vrede met jezelf en de mensen om je heen. 


 

Oprichtster van de ELPH

ELPH is gevormd uit de persoonlijke ervaringen van een Duitse vrouw, Elphriede Mhaadeii. Na een intensief bewustwordingstraject van 30 jaar, kreeg zij in 2003 de inzichten die ze vervolgens heeft opgeschreven en uitgewerkt in de ELPH-Methode. Dat betrof aan de ene kant bepaalde (kosmische en spirituele) inzichten en principes, en aan de andere kant ook de praktische manier om met de ELPH-Energie in de ELPHings (ELPH-Behandelingen) mensen weer in evenwicht te brengen, en de beschadigde / geblokkeerde verbindingen weer te herstellen.  

ELPH: Eenvoudig Leven, Praktisch Handelen!

Deze inzichten werkte ze uit, en vanaf 2005 zijn er ELPH-Adviseurs, ELPH-Therapeuten, ELPH-Coaches en inmiddels ook ELPH-Leraren gekomen die met haar methode  mogen werken. Deze therapeuten en coaches zijn voornamelijk werkzaam in Europa in de landen Duitsland, Nederland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar ook in Brazilië zijn er ELPH-Coaches.


Uitgangspunten van ELPH

ELPH is een vredesleer voor je dagelijks leven. Het gaat uit van een samenwerken tussen lichaam - geest - ziel - psyche. Wat je denkt, wat je voelt en hoe je lichaam daarop reageert heeft verband met elkaar. ELPH gaat ervan uit dat wij hier op aarde zijn om dingen te leren door te ervaren. 

Iedereen heeft zijn eigen levensthema's. Deze levensthema's komen voort uit "onverwerkte ervaringen" of onbewuste herinneringen. Dat zijn dan ook de onderwerpen die je als een rode draad in je leven steeds weer tegenkomt. Het gaat erom dat je de oplossing of tegenhanger uit de betreffende levensles weer kunt herinneren, zodat je die kunt toepassen in de situaties die je tegenkomt. Maar alleen het weten hoe je iets moet doen is niet altijd genoeg: vaak is het nodig om het ook in jezelf te voelen en te doorleven. Niet alleen "WAT" maar vooral "HOE" je iets kunt doen is belangrijk. 

"You can't solve a problem with the same mind that created it"

De hoofdthema's van de levenslessen die voor jou van toepassing zijn, zijn beschreven in de ELPH Persoonlijkheids Analyse. Tijdens de coaching komen ze uitgebreid aan bod, toegepast op de situatie waar jij op dat moment in zit, en die je misschien lastig vindt om mee om te gaan. Meestal zit daar dan een "onverwerkte ervaring of herinnering" achter. Deze ervaringen kunnen ertoe leiden dat de communicatie of verbinding tussen jouw lichaam - geest - ziel en psyche verstopt is, of beschadigd is. Dat kan leiden tot mentale, emotionele of lichamelijke klachten (symptomen). 

Tijdens een ELPHing, een diepteontspannings-behandeling, worden de ervaringen en thema's op een zachte pijnloze manier op een dieper niveau doorleefd en worden de bijbehorende verbindingen tussen lichaam-geest-ziel en psyche weer hersteld. Daardoor ontstaat er weer actief toegang tot het "HOE". Het gaat er dan om om de nieuwe inzichten (door de coaching) en de vernieuwde communicatie-kanalen tussen jouw lichaam - geest - ziel en psyche ook daadwerkelijk te gaan gebruiken: Zelf toepassen in je leven van alledag.  

Ieder mens heeft vanuit zijn hart toegang tot al zijn ervaringen, herinneringen en het weten hoe hiermee om te gaan. Ieder mens heeft vanuit zijn hart ook de toegang tot zijn eigen herstellende en scheppende kracht. Het vraagt verantwoording en bewustzijn om hier actief mee aan de slag te gaan. ELPH ondersteunt jouw proces om jezelf beter te leren kennen en je leven in harmonie en vrede in te richten.