Leerbrieven van de oprichtster van ELPH

De oprichtster van ELPH, ook wel Mhaádeii genoemd, heeft door de jaren heen leerbrieven voor haar leerlingen geschreven. Een deel van deze brieven werd in 2010 in haar boek “Levensschool- begrijp je jezelf” gepubliceerd. 

Periodiek stelt zij de brieven uit dit boek voor iedereen te beschikking.


Over de vreugde


Met grote vreugde begroet ik je vandaag!

Ik ben in vrede met mezelf, met jou en de rest van de wereld, omdat ik me niet heb verstrikt in de illusies van mijn ego, in afgunst, hebzucht, trots, woede en gierigheid, maar door mijn onderscheidingsvermogen tussen donkerte en licht, alles wat aan donkerte naar mij toegekomen is, kon overgeven aan “de Bron van alles wat is”. Door het erkennen van mijn onmacht als menselijk wezen kon ik deemoed verwerkelijken en mocht ik al mijn schaamte, mijn angst, mijn onzekerheid, mijn verlegenheid en mijn woede, maar ook mijn wensen en hoop, overgeven aan mijn innerlijke leiding, en heb er vreugde voor teruggekregen.

Zet niet je wil in, als je iets wilt veranderen. Neem je niet met je wil iets voor, als je iets wilt bereiken. Stel jezelf geen starre tijds- of prestatielimieten, als je een doel nastreeft. De wil van de mens leidt hem rechtstreeks in zijn hel van frustratie, teleurstelling, faalangst en woede. Laat eerst de wil los, dan zal de vrijheid vanzelf verschijnen. De voorwaarde voor vrijheid is de overgave van de egocentrische vrije wil aan de vreugde van het Zelf.

Het wordt een zeer, zeer zware tijd voor alle egocentrische mensen, die nog niet uitgerust zijn met de kennis over de kracht van de vergevende liefde. Maar ook zij, die reeds met hun innerlijke leiding (hoogste Zelf, goddelijke Zelf of hoe jij dit ook noemt) contact hebben gekregen en thema’s in het zesde chakra, het voorhoofdchakra, te verwerken hebben, worden steeds meer met uitdagingen geconfronteerd. Gelukkig is het tijdsbestek bekend en is daarom door het opbrengen van geduld goed te verdragen. Dat betekent, dat je geduld je nu werkelijk in vrijheid en naar vreugde zal brengen. Hoe meer geduld je hebt, des te makkelijker zal deze overgangsfase je voorkomen.

Staak je overlevingsstrijd, want wie vecht, kan niet in vrede komen; want elke aanval komt naar je terug en elke verdediging is een afwijzing van vergevende liefde. Gebruik je kennis, die je van mij gekregen hebt voor je dagelijkse strijd en natuurlijke vreugde zal zich in jou manifesteren.

Observeer hoe vaak je weerstand in jezelf voelt, als een ander iets zegt, doet of eist dat jij doet. Schrijf je observaties op en overdenk deze week jouw inzichten over koppigheid, gelijk willen hebben en doorzettingsvermogen.


oorspronkelijke tekst op de website van ELPH: 

http://www.elph-source.net/aktuell.html onder "Briefe"