ELPH Wetenschappelijk


 

Een wetenschappelijke ELPH- Studie


Wat is het effect van ELPH-Therapie en ELPH-Coaching op het leven van mensen?

Hoe werkt het door op de familiaire, sociale en beroepsmatige situatie, hoe werkt het door op de lichamelijke gezondheid? 

Deze vragen worden in de "Studie naar de werkzaamheid van de ELPH-Therapie", uitgevoerd door Dipl.-Psych. Mona Palm naar wetenschappelijke criteria beantwoord. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Mhaádeii. Het onderzoek vond plaats in 2013 en de resultaten daarvan zijn in 2014 gepubliceerd.

Het werk van 105 ELPH-behandelaars, die door Mhaádeii werden opgeleid, werd onderzocht. Op verzoek zijn de resultaten van het onderzoek (in het Duits) op te vragen. Deze pagina toont een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

 

De volgende hoofdthema's (symptoom-groepen) werden onderzocht in de vragenlijst:

1. Emotionele storingen
2. Kontakt met de wereld / Gedragsproblemen
3. Mentale Storingen en thema's
4. Verslavings en Eetstoringen
5. Lichamelijke problemen.
 

In totaal werden er 50 symptomen ingedeeld naar de bovenstaande hoofdthema's. In het onderzoek was het eveneens mogelijk om niet genoemde symptomen toe te voegen. In het volgende pdf bestand is de symptoomlijst te downloaden.

Symptoomlijst
onderzochte symptomen in het onderzoek
Symptoom lijst.pdf (40.54KB)
Symptoomlijst
onderzochte symptomen in het onderzoek
Symptoom lijst.pdf (40.54KB)


 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt de ELPH-Therapie voor alle 50 symptomen significant betrouwbaar tot een verbetering te leiden! 

Voor 49 symptomen is dan zelfs met 99,9% zekerheid, en voor het symptoom "oorsuizen" is dat met 95% zekerheid. Beide voldoen daarmee aan de wetenschappelijke criteria.

Het effect van de ELPH-Therapie op de bovenstaande hoofdthema's.

De volgende grafiek toont de ondervonden hinder van de betreffende symptomen uit het genoemde thema (symptoom groep), en het effect van de ELPH-Behandelingen op deze thema's. In blauw is de ondervonden hinder bij begin van de ELPH-Therapie weergegeven per thema-bereik, en in het rood de ondervonden hinder na afloop van de ELPH-Therapie.


 

De volgende symptomen werden het meest genoemd als meest heftige symptoom:

In de vragenlijst werden 50 verschillende symptomen aangegeven. De volgende 10 symptomen werden het meest genoemd:

1.   Relatieproblemen 54%
2.   Innerlijke onrust 47%
 

3.   Piekeren 45%
4.   Depressieve stemmingen 43%
5.   Vermoeidheid 34%
6.   Nekpijnen 33%
7.   Sterke spanningen 28%
8.   Prikkelbaarheid 27%
9.   Kruis- en rugpijnen 25%
10. Woedeaanvallen 25%

Daarna volgden hartproblemen met 11% en continue (doorlopende) pijnen met 10%.


 

Behandelde symptomen en de veranderingen daarin.

In de vragenlijst konden mensen tot 10 symptomen aangeven die behandeld waren in de ELPH-Therapie. Meestal werden er 7 symptomen aangegeven. De volgende grafiek toont de ondervonden hinder van de betreffende symptomen bij het begin en bij het eind van de ELPH-Therapie. S1 betekent het eerst genoemde symptoom, S2 het tweedst genoemde symptoom t/m S10 het tiende genoemde symptoom (per individuele klant ingevuld). Uit afbeelding 1 blijkt dat alle ondervonden symptomen een verbetering kende na de ELPH-Therapie. (Nog los van welke symptomen dit dan zijn).

Overzicht van belangrijke symptomen en de effectiviteit van de behandeling

Het volgende overzicht toont de effectiviteit van de ELPH-Therapie voor een aantal specifieke (belangrijke) symptomen. Als eerste staat het symptoom genoemd, vervolgens het symptoom nummer (uit de lijst van 50 symptomen) en als laatste het rangnummer (op volgorde van hoe vaak dit symptoom genoemd werd als klacht, rangnummer 1 betekent het vaakst genoemd en rang 36 is als 36e volgorde het vaak genoemd in de lijst van 50 symptomen). 


 

    
SymptoomSymptoom nummerRangplaats (op volgorde vaakst   genoemd)
RelatieproblemenS 141
Depressieve stemmingenS 42
Heftig piekerenS 243
Innerlijke onrustS 104
VermoeidheidS 355
WoedeaanvallenS 248
PrikkelbaarheidS 1110
VerlatingsangstS 811
SlaapproblemenS 3312
Paniek aanvallenS 114
EenzaamheidS 715
Zelfmoordgedachten en plannenS2336


 

En het effect van de ELPH-behandelingen op de bovenstaande symptomen. 

In het blauw is de ondervonden hinder/belasting van het betreffende symptoom aan het begin van de ELPH-Behandelingen weergegeven en in het rood de ondervonden belasting van het betreffende symptoom aan het eind van de ELPH-Behandelingen.

Voor alle 50 ondervonden symptomen was het verbeteringseffect wetenschappelijk significant met een betrouwbaarheid van 95%! En voor 49 van de 50 onderzochte symptomen was het verbeteringseffect zelfs zeer significant met een betrouwbaarheid van 99,9%! 

Een verbeteringseffect is wetenschappelijk significant bij een 95% zekerheid. Dat wil zeggen dat er met 95% zekerheid een significante verbetering was. 

Voor de 50 onderzochte symptomen die met de ELPH-Therapie behandeld werden, was deze betrouwbaarheid voor 49 symptomen zelfs 99,9% (p=0,01). Dit betekent een zeer hoge significantie voor de werking van de ELPH-Therapie bij deze symptomen.

Alleen voor het symptoom "oorsuizen" werd een "lagere" significatie gevonden namelijk van 95% betrouwbaarheid (p=5). Dit is nog steeds een wetenschappelijk significante betrouwbaarheid van de effectiviteit van de ELPH-Therapie op dit betreffende symptoom.  


 

Effect op tevredenheid levenssituatie, voor Sociale situatie, Werksituatie en Financiële situatie

De volgende grafiek toont de tevredenheid met de sociale situatie, de werksituatie en de financiële situatie aan het begin en aan het eind van de ELPH-behandelingen.

In alle levensbereiken (sociaal, werk en financiëel) is er een duidelijke stijging van de tevredenheid zichtbaar. De grootste stijging in tevredenheid is te vinden in het sociale bereik. De tevredenheid met de eigen financiële situatie was in het begin al hoog. Zelfs hier is nog een duidelijke stijging zichtbaar.