ELPH - Vredesstichting 


 

In december 2013 is de ELPH-Vredesstichting opgericht. Deze Stichting is in Nederland gevestigd en is als ANBI instelling erkend. Daarmee zijn onder andere giften aan de ELPH-Stichting fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

De ELPH-Vredesstichting heeft tot doel ieder mens de mogelijkheid te kunnen bieden om te leren in zichzelf en in hun leven vrede en harmonie weer toegankelijk te maken, zodat mensen van alle rassen, volkeren, culturen en religies in achting en respect voor en met elkaar harmonieus kunnen leven.“

ANBI = Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Meer informatie over de ELPH-Vredesstichting is te vinden op:

http://www.elph-vredesstichting.nl/nl/