Troebel in je hoofd? 

Tijd voor overzicht, helderheid,                        genieten en ontspanning.                                        Act Your Self Coaching

EPA (ELPH Persoonlijkheids Analyse)


  

EPA

De EPA is het document met de persoonlijke informatie voor jou, en vormt tegelijkertijd ook de basis voor de verdere ELPH-Coaching en de specifieke behandelingen die jij nodig hebt.. 

Wanneer je wel geïnteresseerd bent in jouw eigen ontwikkeling, maar nog geen coachtraject of opleiding wilt volgen, is het mogelijk om een EPA met toelichtingsgesprek aan te vragen. Daardoor krijg je meer begrip voor jouw levensomstandigheden en kan je de daarin opgenomen aanbevelingen voor vrede en harmonie benutten en toepassen in je leven. 

 

Welke informatie is te vinden in de EPA?

De EPA bestaat uit de volgende onderdelen:

DEEL 1: De vijf elementen in het bouwplan van de mens

In dit deel worden de elementen beschreven en hoe deze elementen zich in jouw systeem als mens hebben uitgedrukt. Aarde (drukt zich uit in het Lichaam), Water (drukt zich uit in de Ziel), Vuur (drukt zich uit in de Geest), Lucht (drukt zich uit in de Psyche) en Leven (de samenhang van Lichaam-Geest-Ziel-Psyche in het dagelijks leven).

Er zijn van oorsprong drie basisvormen van lichaam. De EPA geeft een beschrijving van de basisvorm van jouw lichaam. Iedere basisvorm heeft twaalf bijzondere kenmerken waarvan er zes als een sterkte en zes als een zwakte (beter gezegd als een grens) te accepteren zijn.

Er zijn eveneens van oorsprong drie generaties zielstructuren, de EPA geeft jouw ziel-structuur weer. Hierbij horen eveneens twaalf bijzondere kenmerken, waarvan er zes als een sterkte en zes als een zwakte of een natuurlijke grens te accepteren zijn.

Er zijn van oorsprong eveneens drie verschillende geeststructuren. De EPA geeft een beschrijving van jouw geeststructuur met de bijbehorende bijzondere kenmerken.

De psyche kent een aantal verschillende karakterstructuren. Jouw karakterstructuur van de psyche staat eveneens beschreven in de EPA.

DEEL 2: Jouw verleden

In dit deel van de EPA staan de herinneringen beschreven die de oorzaak vormen van de blokkaden of verstoringen in de verbindingen vanuit het lichaam, de geest, de ziel en de psyche. De thema's van deze verhalen zijn altijd duidelijk terug te herkennen in het dagelijks leven, en deze thema's zijn dan ook de hoofdonderwerpen van de coachblokken.

DEEL 3: Jouw leven in het hier en nu

In dit deel wordt een weergave gegeven van hoe jij jezelf beschrijft. Dit deel is gebasseerd op de vragenlijsten over hoe jij zelf tegen jouw levenssituatie aankijkt en deze ervaart.

DEEL 4: Jouw persoonlijke wensen

In deel 4 gaat het over welke wensen er bij jou leven. Wat wil je veranderen aan jouw levenssituatie? Wat is je levensdoel en je hartewens?

DEEL 5:  Jouw toekomst

Dit deel gaat meer in op jouw toekomst. Het achterliggende motief achter jouw wens tot verandering is hier belangrijk, waarom heb je deze wens? Wat moet er in jouw leven veranderen en wat zou je kunnen accepteren om de vrede en rust op een natuurlijke manier in jouw leven te integreren? Dit onderdeel focust op de volgende  levensonderdelen:

* Mijn lichaam en de gezondheid
* Mijn beroep en financiën
* Mijn partnerschap en familie
* Mijn levensdoel
* Mijn hartewens