ELPH-Opleidingen


 

Je Zelf te herkennen in de verschillende elementen, je Zelf te begrijpen en je Zelf te accepteren zoals je bent, maakt het mogelijk om je leven opnieuw in te richten. Dit proces leidt de mensen tot innerlijke vrede, persoonlijke vrijheid en natuurlijke levensvreugde.

Hiertoe ontwikkelde Mhaádeii AmaMia de Mhaádeii-Levensschool. Door het bewust inrichten van de relaties in de familie en het werk, en de bewuste omgang met de eigen mogelijkheden bepaal je zelf over je levensgeluk en levenssucces.

Je kan de ELPH Opleiding doen vanuit de wens tot persoonlijke ontwikkeling of de wens om ELPH-Adviseur (of later ELPH-Therapeut of ELPH-Coach) te worden. 

De ELPH-Opleidingen worden gegeven door de Mhaádeii Levensschool. In 2015 worden de Intensief Seminars (van 5 dagen) voor het laatste jaar nog door Mhaádeii zelf gegeven. De OnLine Scholingen worden ook door Mhaádeii zelf gegeven. 

Als deelnemer heb je een vrije keuze voor een ELPH-Leraar die je tijdens je opleiding begeleidt. De coach van Act Your Self Coaching (Nathanja van Beem) is ELPH-Leraar. De begeleiding van de ELPH-Opleiding kan bij Act Your Self Coaching plaatsvinden, of bij een andere ELPH-Leraar naar keuze.

 

Opleidingsstructuur

De ELPH-Opleiding bestaat uit vijf delen. De delen 1 tot 4 (opleiding Aarde, Water, Vuur en Lucht) bestaan ieder uit een Intensief-Seminar, daarop volgende online Scholing van 4 maanden in combinatie met opleidings-coachingsuren bij een ELPH-Leraar met vijf Elphings. 

De delen 1 t/m 4 leiden op tot ELPH-Adviseur. De delen zijn in vrije volgorde te doorlopen. De duur van opleidingen 1 t/m 4 bedraagt 2 tot 4 jaar.

Wie na het doorlopen van de eerste vier opleidingsdelen de wens heeft om ELPH-Therapeuth of ELPH-Coach te worden, kan zich aanmelden voor het vijfde deel "Leven". Hiertoe is de toestemming van de oprichtster Mhaádeii noodzakelijk.

Het is ook mogelijk om losse onderdelen uit het opleidingsprogramma te volgen, afhankelijk van de opleidingsbehoefte. Zo is het mogelijk om deel te nemen aan een Intensief-Seminar, of aan de Online Scholing met Mhaádeii.

De toelatingseisen voor deelname aan de opleiding of aan een seminar zijn een EPA en een vijfblok ELPH-Coaching.


 

Opleidingsdeel 1. 

Ziel  

als uitdrukking van het scheppingselement Water.

Het eerste deel heeft betrekking op het element water en staat voor de zinvolle toepassing en de verantwoordingsvolle benutting van de tot de beschikking staande grondstoffen. Worden de voorhanden zijnde grondstoffen verkwist of tot groei en bloei gebracht? Je krijgt hier inzicht in het gevoelspatroon van de ziel met haar individuele emotionele vaardigheden. 

Waardoor ontstaat er een disbalans in dit bereik, hoe toont zich dat in jouw leven en welke oplossingen zijn er om hier in evenwicht en in de natuurlijke rijkdom te komen. Als de levensles principes van dit element in evenwicht zijn begin je je voorhanden zijnde waarde te verzorgen en je stopt met in de buitenkant naar meer te streven. 


 

Opleidingsdeel 2.

Psyche

als uitdrukking van het scheppingselement Lucht

Het tweede deel betrekt zich op het element Lucht en staat voor de zuiverheid en stabiliteit van de psyche, als kenmerk voor de volledige (holistische) ontwikkeling als mens. Het toont de manier en wijze hoe de drie elementen aarde, water en vuur met elkaar in relatie staan. Lucht is het element dat over de constructiviteit of de destructiviteit van jouw wereld beslist. In dit opleidingsdeel wordt je opgeleid om de toestand van jouw psyche te begrijpen en de mogelijkheden voor vereffening en ontlasting (verlichting) te ontwikkelen en te ervaren. 

 

Opleidingsdeel 3.

Geest

als uitdrukking van het scheppingselement Vuur

Het derde deel schoolt het weten over het element vuur in jou. Dit element beschrijft de mentale basispatronen van jouw geest. Het staat voor de vaardigheid te herkennen hoe de aparte elementen in jou zich met elkaar kunnen verbinden, of hoe bestaande verbindingen zo te veranderen zijn, dat daaruit iets nieuws kan ontstaan. Hier gaat het daarom, hoe jouw geest invloed neemt over jouw handelen en jouw emoties. Hoe hij, wanneer hij bijvoorbeeld tot een kwelgeest in jou geworden is, weer op zijn plaats kan komen en jou dienen kan. 


 

Opleidingsdeel 4.

Lichaam

als uitdrukking van het scheppingselement Aarde

Het vierde deel behandelt het weten over het element aarde in jou. Dit element beschrijft de structuur, de substantie van jouw lichaam met haar sterkten en zwakten, jouw fysieke potentieel. Hier heb je ruimte om te ervaren hoe jji met jezelf en met jouw fysieke lichaam omgaat. Heb je een goed gevoel over jezelf? Kan je jezelf goed inschatten of wil je meer als je kunt? Voel je je lekker in je kracht en in je lichaam, of strijdt je met hem omdat hij jouw eisen (opdrachten) niet opvolgt? In dit seminar krijg je de mogelijkheid om je met jouw lichaam te verzoenen. 


 

Na een succesvolle afsluiting van deze vier delen en een proeftijd van 9 maanden, waarin er 15 ELPHings onder de leiding van een vrij verkiesbare ELPH-Leraar uitgevoerd worden, krijg je de status van "ELPH-Adviseur" en kan je mensen uit eigen ervaring begeleiden. 


Opleidingsdeel 5. 

Leven

Het vijfde element is het leven zelf, zo het zich voor jou toont. Het is het resultaat uit het samenwerken van de vier andere elementen en het staat voor de individueel waargenomen realiteit van mensen. Als de eerste vier elementen in evenwicht zijn dan is jouw leven in harmonie. De scholing van het vijfde deel moet jou in de gelegenheid brengen andere mensen holistisch in hun ontwikkeling te ondersteunen, zodat ze weer in hun evenwicht en in hun zelfverantwoording komen. Wat alleen maar kan lukken wanneer je zelf in evenwicht bent en jouw zelfverantwoordelijkheid leeft. 

Dit opleidingsdeel bestaat uit een vijfdaagse Intensief-Seminar met Mhaádeii, gevolgd door een 12 maanden durende On-Line Scholing eveneens met haar. 

De toelastingseisen voor dit deel zijn de succesvol afgesloten delen 1 - 4. Na afloop van de 12 maanden-durende Online-scholing, die het 5de deel beëindigt, en na een proeftijd van 2 jaar, waarin je minstens met 10 klanten gewerkt hebt, ontvang je de status "ELPH-Therapeut" of "ELPH-Coach".

Data 

Opleidingsdeel 1 Ziel - Water

Intensief Seminar: Maandag 20 t/m vrijdag 24 maart 2017. 

Locatie: Italië, Huis van Mhaádeii

De data voor de On-Line Scholingen, Praktijkochtend met een ELPH Leraar en de individuele ELPH behandelingen volgen.  


 

Opleidingsdeel 2 Psyche - Lucht

Intensief Seminar: Maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni 2018

Locatie: volgt.


Opleidingsdeel 3 Geest - Vuur

Intensief Seminar: Maandag 9 april t/m vrijdag 13 april 2018 

Locatie: Duitsland, NordRhein Westfalen


Opleidingsdeel 4 Lichaam - Aarde

Intensief Seminar: Maandag 25 september t/m vrijdag 29 september 2017

Locatie: Italië, Huis van Mhaádeii

De data voor de On-Line Scholingen, Praktijkochtend met een ELPH Leraar en de individuele ELPH behandelingen volgen.   

Tarieven 2015

5-daags Intensief Seminar  2.300,-€  Deze boekingsprijs voor het seminar is inclusief btw, materiaal en verzorging gedurende het seminar. Je dient zelf je overnachtings onderkomen te organiseren. 

Online Scholing   900,-€

Deel 1 - 4, ieder deel (seminar, online en opleiding)   5.000,-€

Deel 5  7.000,-€


Tarieven 2017: zie www.elph-academy.net