Troebel in je hoofd? 

Tijd voor overzicht, helderheid,                        genieten en ontspanning.                                        Act Your Self Coaching

ELPH-Levenslessen


 

Er bevinden zich 144.000 verbindingen in het menselijk systeem. Deze verbindingen zijn gekoppeld aan bepaalde levenslessen. Als er een levensles "geblokkeerd" is, is de betreffende verbinding ook geblokkeerd, of beschadigd, of kapot. Tijdens de ELPHings worden deze verbindingen weer gerepareerd (of hersteld) en wordt de betreffende ervaring (of onbewuste herinnering) die bij die levensles hoort op dieper niveau doorleefd en verwerkt. 

Op deze pagina worden de overkoepelende levenslessen toegelicht. 

 

Schoonheid - Zelfrespect

Hier gaat het om de balans tussen jaloezie en afgunst aan de ene kant en respect aan de andere kant.
 

Rijkdom - Eigenwaarde

Hier gaat het om de balans tussen hebzucht aan de ene kant en dankbaarheid aan de andere kant.
 

Vertrouwen - Zelfvertrouwen

Hier gaat het om de balans tussen trots (ijdelheid, beledigd zijn) aan de ene kant en moed aan de andere kant.
 

Vrede en Innerlijke rust - Eigenliefde

Hier gaat het om de balans tussen woede aan de ene kant en vergeving aan de andere kant.
 

Vrijheid - Zelfuitdrukking

Hier gaat het om de balans tussen gierigheid aan de ene kant en geduld aan de andere kant.
 

Vreugde - Zelfwaarneming

Hier gaat het om de balans tussen willen aan de ene kant en overgave aan de andere kant.
 

Wijsheid - Zelfinzicht

Hier gaat het om de balans tussen twijfel aan de ene kant en geloof / innerlijk weten aan de andere kant.