Het ELPHisme als ELPH-Filosofie


 

Oprichtster van de ELPH-FIlosofie

De ELPH Filosofie is gevormd uit de persoonlijke ervaringen van een Duitse vrouw, Elphriede Mhaadeii. 

"Elphriede" betekent: "zij die de vrede brengt" en "Mhaadeii" betekent "alles is één".

Na een intensief bewustwordingstraject van 30 jaar, kreeg zij in 2003 de inzichten die ze vervolgens heeft opgeschreven en uitgewerkt in de ELPH-Filosofie. Dat betrof aan de ene kant bepaalde (kosmische) inzichten en principes, en aan de andere kant ook de praktische manier om met de ELPH-Energie in de Elphings (ELPH-Behandelingen) mensen weer in evenwicht te brengen, en de beschadigde / geblokkeerde verbindingen in het menselijk systeem weer te herstellen.  

Deze inzichten werkte ze uit, en vanaf 2005 zijn er ELPH-Therapeuten, ELPH-Coaches en inmiddels ook ELPH-Leraren gekomen die met haar methode en de ELPH-Energie mogen werken. Deze therapeuten en coaches zijn voornamelijk werkzaam in Europa in de landen Duitsland, Nederland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar ook in Brazilië zijn er ELPH-Coaches.