Troebel in je hoofd? 

Tijd voor overzicht, helderheid,                        genieten en ontspanning.                                        Act Your Self Coaching

ELPH-Coaching: Easy Life Program for Harmony


 

Samenhang tussen Lichaam - Geest - Ziel en Psyche

Een mens is meer dan alleen zijn lijf. De ELPH-Coaching gaat uit van de samenhang tussen en de onderlinge werking van het lichaam, de geest, de ziel en de psyche. Bij elkaar is dit het "systeem" mens. Er kan ergens in dat systeem een verstoring zitten. Dit kan leiden tot symptomen binnen alle gebieden. Het kan dus zijn dat de oorzaak van een lichamelijk symptoom niet in het lichaam te vinden is, maar bijvoorbeeld in de geest of in de ziel. Het is dan belangrijk om de oorzaak van de verstoring te vinden, en deze verbinding weer te herstellen. Dit is meestal gekoppeld aan een bepaalde levenservaring waarover de levensles nog niet helemaal doorleefd is. De coaching richt zich op het begrip van "wat is de achterliggende oorzaak",  vervolgens op de levensles die daaraan gekoppeld is, en tijdens de ELPHing op het herstel van de beschadigde verbinding.  

Levenslessen

In de ELPH-Coaching wordt duidelijk welke levenslessen (lessen van oorzaak en gevolg) er in jouw leven voorkomen, en hoe je hier op een goede manier mee om kunt gaan. Als je dat gaat toepassen in jouw dagelijkse leven, zie je daar vrij snel het effect van. Je leven wordt lichter, makkelijker en harmonischer.  

Hoe ziet een ELPH-Coaching eruit?

De ELPH-Coaching bestaat uit een gesprek in combinatie met een ontspanningsbehandeling. In het gesprek gaat het erom dat je jouw "probleem" of "uitdaging" gaat herkennen, welke les wil er hier geleerd worden? 

Afhankelijk van jouw interesse kunnen we hier heel praktisch mee omgaan, ofwel ook wat meer spiritueel of levens-beschouwend. In ieder geval wordt de levensles altijd weer teruggebracht naar jouw dagelijkse situatie, en bespreken we hoe je hier op een andere manier mee om kunt gaan.

In de ontspanningsbehandeling (de ELPHing) wordt het thema op dieper niveau doorleefd. Het is geen hypnose, je bent volledig bij bewustzijn, en dat moet ook omdat je zelf de verantwoordelijkheid over jouw eigen proces hebt en neemt. Toch is het een fijne en ontspannende behandeling. Voor de behandeling ga je in de ontspannende stoel liggen (gewoon met je kleren aan). Er worden ELPH-Essences (druppeltje olie) op bepaalde plaatsen op je lichaam aangebracht (afhankelijk van het onderwerp en de behandeling). Deze essences vormen een belangrijk bestanddeel van de ontspanningsbehandeling, en hebben ook een werking vanuit zichzelf. De ELPH-Coach raakt jouw lichaam aan op jouw hoofd, schouders, hart, heupen, kniëen en voeten. Soms wordt er ontspannende muziek opgezet, en soms vinden mensen de stilte fijner. Een ELPHing duurt tussen de 20 en 40 minuten. 

Hoe ziet een ELPH-Coachings traject eruit?

EPA (ELPH Persoonlijkheids Analyse)

Een ELPH-Coaching traject begint (eventueel na eerst een intakegesprek) met een 

ELPH Persoonlijkheids Analyse. 

Hieruit volgt een rapportage die je samen met je ELPH-Coach bespreekt. Deze rapportage vormt de basis voor de ELPH-Coachings. Voor jou is het een heel belangrijk document waar jouw persoonlijke structuren, eigenschappen, en thema's in staan. Je ELPH-Coach heeft op basis van deze rapportage een op maat gesneden persoonlijk coachingsplan, specifiek afgestemd op wat jij nodig hebt.

Coach-blokken van 5 coachings bij elkaar

Na de EPA begint het eerste blok van 5 coachings. In het 1e blok gaat het om een algemene basisstabiliteit van het lichaam en het herinneren van jouw sterke punt. Afhankelijk van de vraag van iemand is er één of meerdere blokjes ELPH-Coaching nodig.

Het 2e blok ELPH-Coaching richt zich op het doorleven van het emotionele levensthema. Het 3e blok richt zich op het doorleven van het mentale  levensthema (denk-cirkeltjes en vastzitten in je eigen overtuigingen). Een 4e blok ELPH-Coaching richt zich op psychische thema's. 

Het is ook mogelijk dat er op basis van de vraag en de EPA direct voor een specifiek behandelverloop wordt gekozen (bijvoorbeeld stoppen met roken, of slaapproblemen).