Troebel in je hoofd? 

Tijd voor overzicht, helderheid,                        genieten en ontspanning.                                        Act Your Self Coaching

Burn out en reïntegratie

Burnout

Burnout lijkt op stress, maar de stress neemt dusdanige vormen aan dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. Slaapproblemen, een hoofd wat maar blijft doormalen, zwart voor je ogen en een lichaam wat gewoonweg niet meer wil en kan functioneren. Er zijn vele vormen en soorten van burnout en ook de symptomen kunnen per persoon verschillend zijn.

De oorzaak van een burnout ligt in het feit dat "de geest" langdurig het lichaam heeft gedomineerd, en uitgebuit, zonder op de signalen van het lichaam te letten of hier invulling aan te geven. Vaak is dit in combinatie met "het kan nog wel even", "het moet nu toch af", "nog even doorgaan, daarna wordt het weer rustiger". Ook kan het voorkomen dat mensen een groot aantal rollen combineren (thuis, vader/moeder, werknemer of manager, broer/zus, of ook de zorg voor ouders / mantelzorg met elkaar combineren. Je stelt hoge eisen aan jezelf, en daar was je ook altijd eerder toe in staat. 

Totdat er een lijntje knapt. Op een bepaald moment breekt er iets, en doet je lichaam gewoon niet meer mee. Luistert niet meer naar wat jij allemaal wilt of bedacht hebt. Dan voel je je machteloos, en komen er ook vaak huilbuien. 

Het coachtraject wat Act Your Self Coaching hierop aanbiedt is gericht op het terugvinden van de balans tussen lichaam, geest, ziel en psyche. Door jezelf beter te leren kennen hoe jouw lichaam, geest, ziel en psyche in elkaar zit, begrijp je ook waar en waarom er een spanningsveld ontstaat, en wat je daaraan kunt doen.

De coaching is gericht op het beter herkennen van de signalen van je lichaam, en daarna op een goede manier leren luisteren. Maar ook op een stukje overgave in de geest, die dienend leiderschap moet leren om het lichaam op een juiste manier te leiden. Niet overvragen en uitbuiten, maar een balans terugvinden in het willen en het kunnen.

Doordat je begrijpt hoe dit werkt voor jou, heb je ook de mogelijkheid om daar goede keuzes en afwegingen in te maken. Daardoor ontstaat weer harmonie in je zelf, wat je vervolgens ook terugziet in de wereld om je heen (werk of prive situatie). 

Neem voor meer informatie contact op, of vraag om een kennismakingsgesprek om te ontdekken of deze methode bij jou aansluit.


Reïntegratie.

In geval van reïntegratie verzorgen wij de coaching, veelal ook in combinatie met het opstellen van een reïntegratieplan en periodiek overleg met de medewerker, arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts, en de leidinggevende of case-manager. Act Your Self Coaching neemt echter niet de verantwoordelijkheid van het reintegratietraject over van de casemanager / het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid blijft ten alle tijde bij het bedrijf. Wel kunnen we in de diverse onderdelen en fases van een reïntegratietraject ondersteuning bieden aan het bedrijf.